(As of June 29, 2006)

President:

Directors:

Katsunobu Inoue

Tsutomu Kaku

Hiroharu Hirashita

Senior Managing Directors:

Yutaka Kinebuchi

Yoshitaka Kirai

Ikuo Fujita

Kenji Fujieda

Managing Directors:

Kazuhiro Mutoh

Tsuyoshi Takahashi

Katsunori Mikuma

Yoshinori Suzuki

Eiji Ito

Takamichi Kobayashi

Yasuhiko Otaki

Corporate Auditors:

Fumiyasu Taniguchi

Shusai Nagai

 

Mitsuro Suzuki

Isomi Suzuki