(As of June 28, 2008)

President:

Directors:

Katsunobu Inoue

Hiroharu Hirashita

Ikuo Fujita

Senior Managing Directors:

Kenji Fujieda

Yoshinori Suzuki

Kazuhiro Mutoh

Katsunori Mikuma

Managing Directors:

Eiji Ito

Yasuhiko Otaki

Gaishi Fujita

Tsutomu Kaku

Yoshinobu Takami

Yutaka Kinebuchi

Makoto Masuda

 

Corporate Auditors:

Mitsuro Suzuki

 

Ryuichiro Yagi

Isomi Suzuki

Sota Kobayashi